Přeskočit na obsah

MAS Vyhlídky, z.s. – IROP – Podpora rozvoje sociálního podnikání

Dotace na vznik nového sociálního podniku, rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem a rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 11. 2019.

Příjemci podpory:

 • Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vznik nového sociálního podniku: 
  • založením nového podnikatelského subjektu.
  • rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.
 • Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: 
  • rozšíření nabízených produktů a služeb.
  • rozšíření prostorové kapacity podniku.
  • zavedení nových technologií výroby.
  • zefektivnění procesů podniku.
 • Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 789 470 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru