Přeskočit na obsah

MAS Vyškovsko, z.s. — IROP — Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení III

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 2. 2021, 23:00.

Příjemci podpory:

 • Společné pro všechny aktivity: 
  • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace, organizačních složek státu.
 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání: 
  • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.
 • Infrastruktura základních škol, středních škol a vyšších odborných škol: 
  • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání: 
  • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání: 
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
  • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí).
  • Pořízení vybavení budov a učeben.
  • Pořízení kompenzačních pomůcek.
  • Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity (mateřských škol, dětských skupin, služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní.
 • Infrastruktura základních škol, středních škol a vyšších odborných škol: 
  • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
  • Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
  • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí). Pořízení vybavení budov a učeben. Pořízení kompenzačních pomůcek. Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
 • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání: 
  • Přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.). Nákup pozemků a staveb (nemovitostí). Pořízení vybavení budov a učeben. Pořízení kompenzačních pomůcek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 042 397,72 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu: 30. 06. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
 • Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD MAS Vyškovsko, z.s. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru