Přeskočit na obsah

MAS Železnohorský region 12. výzva — IROP – Ochrana regionu III

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro o integrovaný záchranný systém.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 7. 2019, 8:00 do 30. 9. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně).

Typy podporovaných aktivit:

 • Technika pro integrovaný záchranný systém: 
  • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro: 
   • odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;
   • výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;
   • výkon činností spojených s extrémním suchem;
   • výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.
 • Stanice integrovaného záchranného systému: 
  • Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu  5 334 775 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru