Přeskočit na obsah

MAS Železnohorský region — IROP — Kultura — Cestovní ruch

Dotace na budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů).

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 19. 12. 2023 od 14:00 do 15. 4. 2024 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO činné v oblasti cest. ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:
  • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů);
  • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
  • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
  • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center;
  • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu;
  • parkoviště u atraktivit cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 230 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 500 000 Kč.
 • Míra podpory: 95 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu je 30. červen 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru