Přeskočit na obsah

MAS Zlatá cesta, o.p.s., – IROP – Cyklodoprava II.

Dotace na výstavba cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 2. do 29. 4. 2018, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava.
 • Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, cyklistické pruhy na komunikacích, nebo víceúčelové pruhy.
 • Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení.
 • Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek.
 • Podpořeny mohou být cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 237 372 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • Území MAS vymezené ve strategii CLLD MAS Zlatá cesta. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území vymezené ve strategii CLLD MAS Zlatá cesta jsou vždy nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru