Přeskočit na obsah

MAS Zlatá cesta, o.p.s., – IROP – Infrastruktura pro sociální služby — III.

Dotace přispívá na vybudování zázemí infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby — terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od 30. 4. 2020, 12:00 do 31. 8. 2020, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Sociální služby:
  • nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby: 
  • nákup objektů, zařízení a vybavení, stavební úpravy, obnova a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
 • Vybudování zázemí pro terénní služby: 
  • vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách, nebo vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního poradenství.
 • Ambulantní sociální služby: 
  • prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukce a vybavení stávajících prostor nebo výstavba či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu.
 • Pobytové sociální služby: 
  • přestavby azylových domů, které společně obývají různé cílové skupiny nebo koncentrují vysoký počet osob. Rekonstrukce a úprava menšího domu na azylový dům pro rodiče s dětmi.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 1 050 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %.
  • Státní rozpočet 0 %.

Specifika a omezení:

 • Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území vymezené ve strategii CLLD MAS Zlatá cesta jsou vždy nezpůsobilé.
 • Území MAS vymezené ve strategii CLLD MAS Zlatá cesta.
 • Datum ukončení realizace projektu: do 30. 06. 2023.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru