Přeskočit na obsah

MAS Zlatá cesta, o.p.s., – IROP – Revitalizace památek

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění národních kulturních památek. Součástí revitalizace budou opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 27. 9. 2018.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek, nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Revitalizace a zatraktivnění národních kulturních památek:
 • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků.
 • Odstraňování přístupových bariér.
 • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.
 • Restaurování památek.
 • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů.
 • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 105 260 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Podpořeny budou projekty v souladu s nařízením Evropské komise č. 651/2014 ze 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Oddíl 11 – Podpora kultury a zachování kulturního dědictví, článek 53 Podpora kultury a zachování kulturního dědictví.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru