Přeskočit na obsah

MAS Zlatá cesta, o.p.s. – IROP – vzdělávání

Dotace na infrastrukturu mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od 14. 08. 2023 do 8. 9. 2023, 23:59.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně, před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školské právnické osoby, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných projektů:

 • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny: 
  • navýšení kapacit v mateřské škole v území působnosti MAS;
  • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na
   zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
  • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí: 6 703 741,25 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 350 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 6 703 741,25 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 80 %.
  • Státní rozpočet 15 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2025.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru