Přeskočit na obsah

MAS Zlatá cesta – OP TAK – podpora technologií pro malé a střední podnikání

Cílem této Výzvy je prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje se zapojením MAS identifikovat lokální problémy, a umožnit tak hlubší subregionální dosah podpory především pro MSP na venkově a zároveň s cílem též oslovit prvožadatele.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 10. 2023, 8:00 do 15. 11. 2023, 23:59.

Příjemci podpory:

 • MSP — podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.
 • Jedná se o následující aktivity:
  • a) Robotizace, automatizace, digitalizace,
  • b) Web, cloud,
  • c) Komunikační a identifikační Infrastruktura.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 250 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 2 140 000 Kč.
 • Míra podpory: 50 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu je 30. červen 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru