Přeskočit na obsah

MAS Znojemské vinařství, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníkůa stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I.,II., a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. 10. 2020, 15:00:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Bezpečnost dopravy:
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníkůa stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I.,II., a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
  • Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické  a pěší dopravy(bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).
 • Cyklodoprava:
  • Výstavba samostatných stezek pro cyklisty neo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem,
  • výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením,
  • realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů  pro cyklisty , je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty(např. stojany na jízdní kola).
 • Parkovací systémy:
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporující multimodalitu,
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolává v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 10. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru