Přeskočit na obsah

MAS Znojemské vinařství, z.s. – IROP – Sociální podnikání

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 12. 2019, 0:00.

Příjemci podpory:

 • Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění;
 • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění;
 • nestátní neziskové organizace;
 • církve;
 • církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálního podniku.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 870 180, 77 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0%.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru