Přeskočit na obsah

MAS Zubří země — IROP — Doprava

Dotace na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci nebo stavební úpravy komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 10. 2023, 12:00 do 16. 1. 2024, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané, dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (A);
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalace prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách, včetně doprovodné části projektu (B).
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu:
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury (A);
  • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy (B).

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 80 %, Státní rozpočet 15 %, Vlastní podíl žadatele 5 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 5 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Ukončení realizace projektu, nejzazší termín 30. 6. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru