Přeskočit na obsah

MČ Pardubice V — Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V

Dotace na podporu sportovní, kulturní a společenské aktivity organizací a občanů na území městského obvodu, podpora spolkové činnosti na území městského obvodu, podpora významných akcí na území města nebo městského obvodu a podpora občanů se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotaci z rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 je: 
  • a) od 24. 1. 2022 do 2022 na aktivity, činnosti nebo akce zahájené do 30. 6. 2022 a na celoroční aktivity a činnosti,
  • b) od 1. 5. 2022 do 31. 5. 2022 na aktivity, činnosti nebo akce zahájené nebo probíhající v období od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2022 a dále na aktivity a činnosti ZŠ, MŠ a DDM sídlících nebo působících na území městského obvodu, které přecházejí z r. 2022 do dalšího kalendářního roku,
  • c) od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022 na aktivity a činnosti zahájené nebo probíhající v období od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022, na akce zahájené v období od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023 a dále na aktivity a činnosti ZŠ, MŠ a DDM sídlících nebo působících na území městského obvodu, které přecházejí z r. 2022 do dalšího kalendářního roku

Příjemci podpory:

 • a) Právnické a fyzické osoby u akcí, aktivit a činností probíhajících na území MO,
 • b) právnické a fyzické osoby působící na území MO u ostatních akcí, aktivit a činností.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora a rozvoj kulturních, společenských, výchovných, osvětových, ekologických, sportovních a volnočasových akcí, aktivit a činností, které: 
  • buď probíhají na území MO (bez ohledu na to, kde žadatel o dotaci působí),
  • nebo jsou zajišťované subjekty působícími na území MO či se jich účastní subjekty působící na území MO (bez ohledu na to, kde tyto akce, aktivity a činnosti probíhají).

Forma a výše podpory:

 • O poskytnutí programových dotací rozhodne dle zákona o obcích Rada městského obvodu Pardubice V, o poskytnutí individuální dotace rozhodne příslušný orgán MO, a to nejdéle do 2 měsíců od uplynutí lhůt pro podání žádostí v čl. 3 odst. 3 písm. a. a b).

Specifika a omezení:

 • Každá dotace je posuzována individuálně. Kritérii pro hodnocení a posouzení žádosti a pro stanovení výše poskytované dotace jsou účel požadované dotace, význam akce pro městský obvod a jeho občany, velikost a lokalita cílové skupiny, jedinečnost předmětu žádosti o dotaci, celkový počet žádostí apod.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru