Přeskočit na obsah

MČ Plzeň 1 — Místo pro život – podpora kultury, kulturních a volnočasových aktivit 

Dotace na podporu organizací, které se zaměřují na kulturní činnost, pořádání kulturních akcí významného charakteru a podílejí se na zlepšení kulturního prostředí na území MO Plzeň 1 a podpořit subjekty, které se zaměřují na volnočasové aktivity dětí a mládeže, seniorů a osob handicapovaných a zdravotně postižených.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 02. 2024 od 8:00 do 22. 03. 2024, do 12:00.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace: spolky (dříve občanská sdružení), obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby a další formy nestátních neziskových organizací, které pracují převážně se seniory, handicapovanými a zdravotně postiženými osobami, rodinami s dětmi či jinými osobami ohroženými sociálním vyloučením, 
  • příspěvkové organizace vyjma příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Plzeň,
  • podnikající fyzické či právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cíl programu:
    • Podpořit organizace, které se zaměřují na kulturní činnost, pořádání kulturních akcí významného charakteru a podílejí se na zlepšení kulturního prostředí na území MO Plzeň 1 a podpořit subjekty, které se zaměřují na volnočasové aktivity dětí a mládeže, seniorů a osob handicapovaných a zdravotně postižených.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě se stanovuje na 80 000 Kč.
  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu pro rok 2024 pro 3 vyhlášené dotační programy je 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Každý subjekt si může podat pouze 1 žádost o dotaci v rámci vypsaného programu a maximálně 3 žádosti v roce 2024 včetně individuálních žádostí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru