Přeskočit na obsah

MČ Plzeň 1 — Podaná ruka – podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MO Plzeň 1

Dotace na podporu  činnosti subjektů a projektů, které se snaží zlepšit kvalitu života seniorům, handicapovaným a zdravotně postiženým osobám a dále rodinám s dětmi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 02. 2024 od 8:00 do 22. 03. 2024, do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Subjekty sídlící nebo působící na území MO Plzeň 1 či pro subjekty poskytující služby osobám s trvalým pobytem na území MO Plzeň 1.
 • Nestátní neziskové organizace: spolky (dříve občanská sdružení), obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby a další formy nestátních neziskových organizací, které pracují převážně se seniory, handicapovanými a zdravotně postiženými osobami, rodinami s dětmi či jinými osobami ohroženými sociálním vyloučením, 
 • příspěvkové organizace vyjma příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Plzeň,
 • podnikající fyzické či právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Oblast podpory je určena:
  • a) služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro výše uvedené cílové skupiny;
  • b) služby navazující a vhodným způsobem doplňující registrované sociální služby v oblastech:
   • aktivity a podpory pro seniory a osoby zdravotně postižené (např. svépomocné aktivity seniorů a osob se zdravotním postižením);
   • aktivity pro rodiny s dětmi (např. mateřská centra, projekty zaměřené na integraci dětí z etnických menšin a pomoc se zvládáním školní docházky apod.).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě se stanovuje na 100 000 Kč.
 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu pro rok 2024 pro 3 vyhlášené dotační programy je 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

 • Na každé akci musí být na viditelném místě uvedeno logo MO Plzeň 1 dle platných Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru