Přeskočit na obsah

MČ Plzeň 1 ‑Podpora pořádání sportovních akcí a soutěží 

Dotace na podporu konání sportovních akcí, soutěží, memoriálů apod., které přispívají ke zlepšení sportovního vyžití a trávení volného času na území MO Plzeň 1 a jsou určeny především pro občany MO Plzeň 1.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 1. 2024 od 8:00 do 16. 2. 2024 do 12:00.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace: spolky (dříve občanská sdružení), tělovýchovné jednoty, obecně prospěšné společnosti a další formy nestátních neziskových organizací působících na území MO Plzeň 1, příspěvkové organizace vyjma příspěvkových organizací zřízených městem Plzní, podnikající fyzické či právnické osoby, fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpořit konání sportovních akcí, soutěží, memoriálů apod., které přispívají ke zlepšení sportovního vyžití a trávení volného času na území MO Plzeň 1 a jsou určeny především pro občany MO Plzeň 1.
  • Program je určen na úhradu přímých nákladů spojených s organizací a pořádáním sportovních akcí: například cestovné, startovné, doprava, ubytování účastníků akce, nákup materiálu vztahujícího se k uspořádání dané akce, pronájem tribuny, podia, sportovního povrchu a mantinelů, toalet a časomíry včetně dopravy a instalace, nákup věcných cen, organizační a technické zajištění akce, úhrada rozhodčích, reklama a propagace dotované akce, kancelářské potřeby nutné k organizaci akce, platba za služby (telefon, poštovné apod. – pouze v rámci akce) a další náklady bezprostředně související s organizací a přípravou sportovní akce.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě se stanovuje na 80 000 Kč.
  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu pro rok 2024 na podporu sportu pro 2 vyhlášené dotační programy je 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Na každé akci musí být na viditelném místě uvedeno logo MO Plzeň 1 dle platných Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru