Přeskočit na obsah

MČ Plzeň 1 ‑Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit 

Dotace na podporu činností organizací, které přispívají ke zlepšení sportovních podmínek a sportovního vyžití na území MO Plzeň 1 a je určen především pro občany MO Plzeň 1.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 1. 2024 od 8:00 do 16. 2. 2024 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace: spolky (dříve občanská sdružení), obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby a další formy nestátních neziskových organizací, které pracují převážně se seniory, handicapovanými a zdravotně postiženými osobami, rodinami s dětmi či jinými osobami ohroženými sociálním vyloučením, 
 • příspěvkové organizace vyjma příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Plzeň,
 • podnikající fyzické či právnické osoby,
 • fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cíl programu:
  • Podpořit činnost organizací, které přispívají ke zlepšení sportovních podmínek a sportovního vyžití na území MO Plzeň 1 a je určen především pro občany MO Plzeň 1.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě se stanovuje na 100 000 Kč.
 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu pro rok 2024 na podporu sportu pro 2 vyhlášené dotační programy je 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Na každé akci musí být na viditelném místě uvedeno logo MO Plzeň 1 dle platných Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru