Přeskočit na obsah

MČ Plzeň 1 — Podpora zvelebení veřejného prostranství v okolí bytových a rodinných domů na území MO Plzeň 1 na pozemcích ve vlastnictví města Plzně svěřených do údržby MO Plzeň 1

Dotace na podporu úsilí obyvatel o zvelebování veřejného prostoru, zejména před domy a bytovými domy.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 1. 2024 od 8:00 do 28. 2. 2024 do 12:00.

Příjemci podpory:

  • Společenství vlastníků bytových jednotek, vlastníci rodinných domů, podnikající fyzické či právnické osoby jako majitelé nemovitostí, fyzické osoby bydlící v bytovém domě s platným souhlasem výboru SVJ.
  • Oblast podpory je určena pro fyzické a právnické osoby bydlící (sídlící) v bytových či rodinných domech na území MO Plzeň 1.

Typy podporovaných aktivit:

  • Pořízení a výsadbu okrasných dřevin – keřů, vřesovištních rostlin,
  • založení záhonů nebo dosadbu stávajících výsadeb – substrát, hnojivo, mulčovací kůru, kameny, kačírek do záhonů,
  • pořízení rostlinného materiálu — trvalky, skalničky, okrasné trávy, kapradiny, cibuloviny, letničky, směs luční květeny.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu pro rok 2024 pro vyhlášené dotační programy je 200 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě se stanovuje na 7 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Každý subjekt si může podat pouze 1 žádost o dotaci v rámci vypsaného programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru