Přeskočit na obsah

MČ Plzeň 1 — Program prevence rizikového chování dětí a mládeže a prevence sociálního vyloučení 

Dotace na podporu činnosti subjektů zaměřených zejména na aktivity pro děti a mládež, jejichž cílem je poskytování zázemí pro smysluplné trávení volného času dětí a mládeže, předcházení vzniku rizikového chování, motivace ke vzdělávání a k následnému pracovnímu uplatnění, poskytování poradenství při řešení obtížných životních situací apod.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 02. 2024 od 8:00 do 22. 03. 2024, do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace: spolky (dříve občanská sdružení), obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby a další formy nestátních neziskových organizací, které pracují převážně se seniory, handicapovanými a zdravotně postiženými osobami, rodinami s dětmi či jinými osobami ohroženými sociálním vyloučením, 
 • příspěvkové organizace vyjma příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Plzeň,
 • podnikající fyzické či právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cíl programu:
  • Podpořit činnost subjektů zaměřených zejména na aktivity pro děti a mládež, jejichž cílem je poskytování zázemí pro smysluplné trávení volného času dětí a mládeže, předcházení vzniku rizikového chování, motivace ke vzdělávání a k následnému pracovnímu uplatnění, poskytování poradenství při řešení obtížných životních situací apod. Jedná se o:
   • terénní služby – podpora terénních programů zaměřených na děti a mládež;
   • ambulantní služby – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kluby pro děti a mládež.
   • Podpořit pravidelnou celoroční činnost subjektů pracujících převážně s osobami ohroženými sociálním vyloučením, osobami dlouhodobě nezaměstnanými, s oběťmi domácího násilí a trestné činnosti či s osobami závislými na návykových látkách, gamblery.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu pro rok 2024 pro 3 vyhlášené dotační programy je 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě se stanovuje na 80 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Každý subjekt si může podat pouze 1 žádost o dotaci v rámci vypsaného programu a maximálně 3 žádosti v roce 2024 včetně individuálních žádostí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru