Přeskočit na obsah

MČ Plzeň 4 – Dotační program v oblasti kultury, sportu a investic

Dotace na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit vykonávaných fyzickými nebo právnickými osobami, které mají své sídlo/bydliště na území městského obvodu Plzeň 4 nebo na jeho území uskutečňují (budou uskutečňovat) část svých aktivit, popř. poskytují (budou poskytovat) své služby na území města Plzně občanům MO P4.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 1. 2024 do 31. 1. 2024 do 12.00 hod. 

Příjemci podpory:

  • Fyzická nebo právnická osoba provádějící veřejně prospěšné činnost.

Typy podporovaných aktivit:

  • a) Podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit vykonávaných fyzickými nebo právnickými osobami, které mají své sídlo/bydliště na území městského obvodu Plzeň 4 nebo na jeho území uskutečňují (budou uskutečňovat) část svých aktivit, popř. poskytují (budou poskytovat) své služby na území města Plzně občanům MO P4;
  • b) zajištění provozu v nemovitostech ve správě žadatele v souvislosti s činnostmi žadatele ve smyslu písm. a) uvedeného shora;
  • c) zajištění údržby a investic v nemovitostech, které jsou ve vlastnictví žadatele.

Forma a výše podpory:

  • Minimální požadovaná částka na jednu žádost je 20 000 Kč.
  • Maximální požadovaná částka na jednu žádost je 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Jeden žadatel může podat v rámci tohoto dotačního programu maximálně 2 různé žádosti na rozdílné účely.
  • Nezpůsobilým žadatelem jsou však vždy obchodní korporace, s výjimkou sociálního družstva.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru