Přeskočit na obsah

MČ Plzeň 4 — Dotační program Mikrogranty

Dotace na podporu v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a prevence kriminality, sociálních, zdravotních, školských, kulturních, sportovních a volnočasových aktivit vykonávaných fyzickými nebo právnickými osobami, které mají své sídlo/bydliště na území městského obvodu Plzeň 4 nebo na jeho území uskutečňují (budou uskutečňovat) část svých aktivit, popř. poskytují (budou poskytovat) své služby na území města Plzně občanům MO P4.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 4. 2024 do 30. 4. 2024 do 12.00 hod. 

Příjemci podpory:

  • Fyzická nebo právnická osoba provádějící veřejně prospěšné činnosti.

Typy podporovaných aktivit:

  • a) Podpora v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a prevence kriminality, sociálních, zdravotních, školských, kulturních, sportovních a volnočasových aktivit vykonávaných fyzickými nebo právnickými osobami, které mají své sídlo/bydliště na území městského obvodu Plzeň 4 nebo na jeho území uskutečňují (budou uskutečňovat) část svých aktivit, popř. poskytují (budou poskytovat) své služby na území města Plzně občanům MO P4;
  • b) zajištění provozu v nemovitostech ve správě žadatele.

Forma a výše podpory:

  • Maximální požadovaná částka na jednu žádost je 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Jeden žadatel může podat v rámci tohoto programu pouze 1 žádost, přičemž pro vyloučení pochybností se uvádí, že žadatel je oprávněn v žádosti zkombinovat účely uvedené v čl. I. písm. a) a písm. b) tohoto programu;

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru