Přeskočit na obsah

MČ Plzeň 7 — Radčice — Dotační program — Podpora kultury a kulturních aktivit

Dotace na podporu pravidelné i jednorázové společenské kulturní činnosti vyplňující volný čas a podílející se na zlepšení kulturního života občanů městského obvodu Plzeň 7 – Radčice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. března 2024 od 8:00 hodin do 15. dubna 2024 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Subjekty působící v oblasti kultury se sídlem nebo bydlištěm na území Městského obvodu Plzeň 7 — Radčice, nebo na území ČR, jejichž projekt je cílen zejména na obyvatele z MO Plzeň 7 – Radčice jako např.:
 • nestátní neziskové organizace: spolky (dříve občanská sdružení), obecně prospěšné společnosti a další formy nestátních neziskových organizací, podnikající fyzické či právnické osoby, fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpořit pravidelnou i jednorázovou společenskou kulturní činnost vyplňující volný čas a podílející se na zlepšení kulturního života občanů městského obvodu Plzeň 7 – Radčice, ať již:
  • pořádáním kulturních akcí,
  • provozováním umělecké činnosti v různých oblastech kultury (divadlo, hudba, tanec, přehlídky, výtvarné umění, umělecká řemesla, festivaly, výstavy apod.)

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice pro rok 2024 na tento dotační program je 70 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě se stanovuje na 20 000 Kč, maximálně však do výše 75 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Propagace městského obvodu — příjemce je povinen v rámci realizace projektu informovat veřejnost o podpoře projektu ze strany Městského obvodu Plzeň 7 — Radčice a na všech propagačních a informačních materiálech k projektu, na který mu byla přidělena dotace, uvést jako přispěvatele Městský obvod Plzeň 7 — Radčice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru