Přeskočit na obsah

MČ Plzeň 7 — Radčice — Dotační program — Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit

Dotace na podporu činností organizací zajišťujících pravidelné či jednorázové sportovní akce a přispívajících ke zlepšení sportovních podmínek a sportovního vyžití nejen dětí a mládeže ale i dospělých obyvatel Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. března 2024 od 8:00 hodin do 15. dubna 2024 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Subjekty působící v oblasti sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit se sídlem nebo bydlištěm na území Městského obvodu Plzeň 7 — Radčice, nebo na území ČR, jejichž projekt je cílen zejména na obyvatele z MO Plzeň 7 – Radčice jako např.:
  • nestátní neziskové organizace: spolky (dříve občanská sdružení), obecně prospěšné společnosti a další formy nestátních neziskových organizací, podnikající fyzické či právnické osoby, fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem je podpořit činnost organizací zajišťujících pravidelné či jednorázové sportovní akce a přispívajících ke zlepšení sportovních podmínek a sportovního vyžití nejen dětí a mládeže ale i dospělých obyvatel Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice pro rok 2024 na tento dotační program je 70 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě se stanovuje na 20 000 Kč, maximálně však do výše 75 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

  • Propagace městského obvodu — příjemce je povinen v rámci realizace projektu informovat veřejnost o podpoře projektu ze strany Městského obvodu Plzeň 7 — Radčice a na všech propagačních a informačních materiálech k projektu, na který mu byla přidělena dotace, uvést jako přispěvatele Městský obvod Plzeň 7 — Radčice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru