Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MČ Praha 11 – Dotační program pro oblast sportu a volného času

tennis
Share Button

Městská část Prahy 11 vyhlašuje dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2022– 1. kolo. 

Příjem žádostí:

 • Termíny pro podání žádostí o dotace pro rok  2022:
  • 1. kolo: termín je shodný pro všechny programy: od 16. 12. 2021 do 16. 02. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolky, nadace či nadační fondy a ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Obchodní korporace.
 • Registrované církve a náboženské společnosti.
 • Fyzické osoby podnikající. 
 • Příspěvkové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Program č. 1: Celoroční činnost nestátních neziskových organizací:
  • Cíl programu – Oblast podpory je určena pouze pro sportovně zaměřené nestátní neziskové organizace působící na území MČ Praha 11 – na podporu dlouhodobě organizované  sportovní výchovy dětí a  mládeže do 18 let registrované u příslušného sportovního svazu či střešní sportovní  organizace.
  • Finanční spoluúčast subjektu není požadována.
 • Program č. 2: Jednorázové sportovní akce na území MČ Praha 11:
  • Cíl programu – Program je určen na podporu konání lokálních jednorázových sportovních akcí, soutěží, sportovních her, turnajů a závodů konaných na území MČ Praha 11 zaměřených na všechny věkové kategorie  (převážně pro děti a mládež).
  • Finanční spoluúčast subjektu je 20 %.
 • Program č. 3: Volnočasové aktivity:
  • Cíl programu – Podpora pravidelných celoročních i jednorázových volnočasových aktivit v oblasti sportu určených pro děti, mládež i dospělé  z Prahy 11.
  • Finanční spoluúčast subjektu je 20 %.
 • Program č. 4: Modernizace, rekonstrukce a havarijní situace sportovišť na území MČ Praha 11:
  • Cíl programu – Zajistit kvalitní sportovní zázemí pro pravidelné sportování dětí a mládeže do 18 let na území MČ Praha 11.
  • Finanční spoluúčast subjektu není požadována.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných MČ Praha 11 na Dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2022 – 1. kolo: cca 6 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen uvádět na všech propagačních a reklamních materiálech (včetně sociálních sítí a webu příjemce), že je akce (projekt) pořádána ve spolupráci s MČ Praha 11 a k tomuto účelu užívat logo MČ Praha 11 (propagační materiály smějí být šířeny pouze legálními způsoby).
 • Fyzické osoby nevykonávající podnikatelskou činnost nemohou podávat žádost  o dotaci v žádném z vyhlášených programů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>