Přeskočit na obsah

MČ Praha 11 — Dotační program pro oblast sportu a volného času

Městská část Prahy 11 vyhlašuje dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2023 – 1. kolo. 

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotace pro rok 2023 – 2. kolo: 
  • Termín je shodný pro všechny programy: od 05. 05. 2023 do 05. 06. 2023 .

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolky, nadace či nadační fondy a ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Obchodní korporace.
 • Registrované církve a náboženské společnosti.
 • Fyzické osoby podnikající. 
 • Příspěvkové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Program č. 1: Celoroční činnost nestátních neziskových organizací: 
  • Cíl programu – Oblast podpory je určena pouze pro sportovně zaměřené nestátní neziskové organizace působící na území MČ Praha 11 – na podporu dlouhodobě organizované  sportovní výchovy dětí a  mládeže do 18 let registrované u příslušného sportovního svazu či střešní sportovní  organizace.
  • Finanční spoluúčast subjektu není požadována.
 • Program č. 2: Jednorázové sportovní akce na území MČ Praha 11: 
  • Cíl programu – Program je určen na podporu konání lokálních jednorázových sportovních akcí, soutěží, sportovních her, turnajů a závodů konaných na území MČ Praha 11 zaměřených na všechny věkové kategorie  (převážně pro děti a mládež).
  • Finanční spoluúčast subjektu je 20 %.
 • Program č. 3: Volnočasové aktivity: 
  • Cíl programu – Podpora pravidelných celoročních i jednorázových volnočasových aktivit v oblasti sportu určených pro děti, mládež i dospělé  z Prahy 11.
  • Finanční spoluúčast subjektu je 20 %.
 • Program č. 4: Modernizace, rekonstrukce a havarijní situace sportovišť na území MČ Praha 11: 
  • Cíl programu – Zajistit kvalitní sportovní zázemí pro pravidelné sportování dětí a mládeže do 18 let na území MČ Praha 11.
  • Finanční spoluúčast subjektu není požadována.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných MČ Praha 11 na Dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2023– 2. kolo: cca 6 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen uvádět na všech propagačních a reklamních materiálech (včetně sociálních sítí a webu příjemce), že je akce (projekt) pořádána ve spolupráci s MČ Praha 11 a k tomuto účelu užívat logo MČ Praha 11 (propagační materiály smějí být šířeny pouze legálními způsoby).
 • Fyzické osoby nevykonávající podnikatelskou činnost nemohou podávat žádost  o dotaci v žádném z vyhlášených programů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru