Přeskočit na obsah

MČ Praha 11 — Dotační program pro oblast sportu a volného času

Městská část Prahy 11 vyhlašuje dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2024 – 1. kolo. 

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotace pro rok 2024 – 1. kolo: 
  • Termín je shodný pro všechny programy: od 12. 02. 2024 do 08. 03. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolky, nadace či nadační fondy a ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Obchodní korporace.
 • Registrované církve a náboženské společnosti.
 • Fyzické osoby podnikající. 
 • Příspěvkové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Program č. 1 — Celoroční činnost v oblasti sportu.
  • 1a) Celoroční činnost sportovních organizací zaměřených na výkonnostní sport.
  • 1b) Celoroční činnost sportovních a volnočasových organizací nezaměřených na výkonnostní sport.
 • Program č. 2 – Akce a aktivity v oblasti sportu.
  • 2a) Jednorázové sportovní akce konané na území MČ Praha 11.
  • 2b) Volnočasové aktivity v oblasti sportu.
 • Program č. 3 – Investiční akce v oblasti sportu.
  • 3) Investice do modernizace, rekonstrukce a havarijní situace sportovišť na území MČ Praha 11.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných MČ Praha 11 na Dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2024 – 1. kolo: cca 6 000 000 Kč.
 • Finanční spoluúčast subjektu ve výši 10 %.

Specifika a omezení:

 • Každý oprávněný žadatel si může podat pouze 1 žádost o dotaci v rámci  programu č. 1 — 3.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru