Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MČ Praha 11 – Dotační program pro oblast sportu a volného času

tennis
Share Button

Městská část Prahy 11 vyhlašuje dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2021 – 1. kolo. 

Příjem žádostí:

 • Termíny pro podání žádostí o dotace pro rok  2021:
  • 1. kolo: termín je shodný pro všechny programy: od 20. 11. 2020 do 20. 01. 2021.

Příjemci podpory:

 • Spolky,

 • obecně prospěšné společnosti,
 • zapsané ústavy,
 • církevní organizace,
 • příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 11,
 • příspěvkové organizace zřízené jiným subjektem, než MČ Praha 11,
 • podnikatelské právnické osoby,
 • fyzické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Program č. 1: Celoroční činnost nestátních neziskových organizací:
  • Cíl programu – Oblast podpory je určena pouze pro sportovně zaměřené nestátní neziskové organizace působící na území MČ Praha 11 – na podporu dlouhodobě organizované  sportovní výchovy dětí a  mládeže do 18 let registrované u příslušného sportovního svazu či střešní sportovní  organizace.
  • Finanční spoluúčast subjektu není požadována.
 • Program č. 2: Jednorázové sportovní akce na území MČ Praha 11:
  • Cíl programu – Program je určen na podporu konání lokálních jednorázových sportovních akcí, soutěží, sportovních her, turnajů a závodů konaných na území MČ Praha 11 zaměřených na všechny věkové kategorie  (převážně pro děti a mládež).
  • Finanční spoluúčast subjektu je 20 %.
 • Program č. 3: Volnočasové aktivity:
  • Cíl programu – Podpora pravidelných celoročních i jednorázových volnočasových aktivit v oblasti sportu určených pro děti, mládež i dospělé  z Prahy 11.
  • Finanční spoluúčast subjektu je 20 %.
 • Program č. 4: Modernizace, rekonstrukce a havarijní situace sportovišť na území MČ Praha 11:
  • Cíl programu – Zajistit kvalitní sportovní zázemí pro pravidelné sportování dětí a mládeže do 18 let na území MČ Praha 11.
  • Finanční spoluúčast subjektu není požadována.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných MČ Praha 11 na Dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2021 – 1. kolo: cca 6 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen uvádět na všech propagačních a reklamních materiálech (včetně sociálních sítí a webu příjemce), že je akce (projekt) pořádána ve spolupráci s MČ Praha 11 a k tomuto účelu užívat logo MČ Praha 11 (propagační materiály smějí být šířeny pouze legálními způsoby).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>