Přeskočit na obsah

MČ Praha 13 — Dotační program v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky

Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních a návazných služeb a rodinné politiky působící v zájmu klientů s trvalým pobytem na území městské části Praha 13 formou dotace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. dubna 2023 do 21. dubna 2023 včetně.

Příjemci podpory:

 • Dotační řízení je určeno, jak pro služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v Registru poskytovatelů sociálních služeb, a to nejpozději v uplynulém kalendářním roce (tj. do 31. 12. 2022), tak i pro služby tzv. návazné, které nepodléhají registraci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Dotační řízení je dále určeno pro poskytovatele služeb, kteří jsou zahrnuti do tzv. Sítě podporovaných sociálních a návazných služeb městské části Praha 13 na období let 2021 – 2023.
 • Dotační řízení je v případě programu C určeno poskytovatelům služeb a realizátorům aktivit v oblasti rodinné politiky.
  • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, Sociální družstvo, Evidované právnické osoby, příspěvková organizace, jiné právnické osoby , které mají k činnosti příslušné oprávnění.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vyhlášené programy:
  • program B (jednoletý program je určen pro ostatní podporované sociální a návazné služby, včetně žádostí o individuální dotace),
  • program C (jednoletý program je určen pro aktivity podporující naplnění tematických oblastí a opatření koncepce rodinné politiky městské části Praha 13).

Forma a výše podpory:

 • Finální návrh podpory jednotlivých oblastí schvaluje svým usnesením Rada MČ Praha 13 (v celkové výši do 50 000 Kč), Zastupitelstvo MČ Praha 13 (v celkové výši nad 50 000 Kč).

Specifika a omezení:

 • Obálku či datovou zprávu je nutné označit: „městská část Praha 13 – dotace 2023 – oblast sociálních a návazných služeb a rodinné politiky“.
 • Ve stejné lhůtě musí být žádost o dotaci odeslána i v elektronické podobě na adresu: granty@praha13.cz.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru