Přeskočit na obsah

MČ Praha 13 — Dotační program v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky

Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních a návazných služeb a rodinné politiky působící v zájmu klientů s trvalým pobytem na území městské části Praha 13 formou dotace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. dubna 2024 do 13. května 2024 včetně.

Příjemci podpory:

 • Dotační řízení je určeno, jak pro poskytovatele služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v Registru poskytovatelů sociálních služeb, a to nejpozději v uplynulém kalendářním roce (tj. do 31. 12. 2023), tak i pro služby tzv. návazné, které nepodléhají registraci dle zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Dotační řízení je dále určeno pro poskytovatele služeb, kteří jsou zahrnuti do tzv. Sítě podporovaných sociálních a návazných služeb městské části Praha 13 pro rok 2024.
 • Dotační řízení je v případě programu C určeno poskytovatelům služeb a realizátorům aktivit v oblasti rodinné politiky..
  • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, Sociální družstvo, Evidované právnické osoby, příspěvková organizace, jiné právnické osoby , které mají k činnosti příslušné oprávnění.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vyhlášené programy:
  • program B (jednoletý program je určen pro podporované sociální a návazné služby, včetně žádostí o individuální dotace), program je určen pro rok 2024 provizorně i pro realizátory prioritních služeb podpořených v období 2021 – 2023 v rámci víceleté podpory (Program A),
  • program C (jednoletý program je určen pro aktivity podporující naplnění tematických oblastí a opatření koncepce rodinné politiky městské části Praha 13).

Forma a výše podpory:

 • Finální návrh podpory jednotlivých oblastí schvaluje svým usnesením Rada MČ Praha 13 (v celkové výši do 50 000 Kč), Zastupitelstvo MČ Praha 13 (v celkové výši nad 50 000 Kč).
 • Pro rok 2024 je vyčleněno celkem 2 715 000 Kč

Specifika a omezení:

 • Obálku či datovou zprávu je nutné označit: „městská část Praha 13 – dotace 2024 – oblast sociálních a návazných služeb a rodinné politiky“.
 • Ve stejné lhůtě musí být žádost o dotaci odeslána i v elektronické podobě na adresu: granty@praha13.cz.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru