Přeskočit na obsah

MČ Praha 22 — Dotační program na podporu kulturních a společenských aktivit

Dotace na úhrady provozních nákladů, úhrady nákladů akcí a aktivit pořádaných žadatelem a úhrady dalších nákladů spojených s podporou společenských aktivit pro občany městské části Praha 22.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 2. do 15. 3. 2024.

Příjemci podpory:

  • Fyzické i právnické osoby, které působí na území MČ Praha 22, jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR a splňují podmínky stanovené poskytovatelem dotace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Peněžní prostředky z programu mohou být poskytnuty za účelem úhrady provozních nákladů, úhrady nákladů akcí a aktivit pořádaných žadatelem a úhrady dalších nákladů spojených s podporou společenských aktivit pro občany městské části Praha 22.
  • Žádosti mohou být podány jak na činnost organizace, tak na jednotlivé akce.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu programu, který byl schválen v rámci rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2024 v ZMČ Praha 22 dne 18. 12. 2023 činí  800 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí prostředky poskytnuté dotace použít na pronájem prostor a zařízení, které jsou majetkově nebo osobně navázány na příjemce dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru