Přeskočit na obsah

MČ Praha 22 – Dotační program pro jednotlivce a spolky na reprezentaci Prahy 22

Dotace na podporu i v oblasti kultury a sportu, které reprezentují MČ Praha 22 a její občany v celorepublikovém nebo mezinárodním měřítku.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 2. do 29. 10. 2024.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby nebo jejich zákonní zástupci, tak celé organizace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Peněžní prostředky z programu mohou být poskytnuty za účelem úhrady neinvestičních nákladů například na dopravu, ubytování, tisk, startovné.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu programu, který byl schválen v rámci rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2024 v ZMČ Praha 22 dne 18. 12. 2023 činí 35 000 Kč.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků se může od vyplacených peněžních prostředků lišit v závislosti na množství žádostí a jejich finančních nároků.

Specifika a omezení:

  • Peněžní prostředky musí být proinvestovány nejpozději do 31. 12. 2024 v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru