Přeskočit na obsah

MČ Praha 8 — Dotace na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže

Dotace na podporu činnosti poskytovatelů působící na území MČ Praha 8 v oblasti dlouhodobé organizované sportovní výchovy mládeže.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 3. 2023 do 17. 4. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba, která dlouhodobě organizuje sportovní výchovu dětí a mládeže na území MČ Praha 8, zejména sportovní oddíly, sportovní kluby, tělovýchovné jednoty apod.

Typy podporovaných aktivit:

  • Městská část Praha 8 podporuje poskytovatele působící na území MČ Praha 8 v oblasti dlouhodobé organizované sportovní výchovy mládeže formou dotace.

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný objem prostředků vyčleněných z rozpočtu MČ Praha 8 je 14 000 000 Kč.
  • O poskytnutí dotací ve výši nad 50 000 Kč rozhoduje Zastupitelstvo MČ Praha 8, a to na návrh Rady MČ Praha 8 a na základě doporučení hodnotící komise, jmenované Radou MČ Praha 8. O poskytnutí dotací do 50 000 Kč včetně rozhoduje Rada MČ Praha 8 na základě doporučení hodnotící komise, jmenované Radou MČ Praha 8.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat pouze jednu žádost v rámci tohoto dotačního řízení.
  • Dotaci lze čerpat na úhradu nákladů souvisejících s činností v období 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru