Přeskočit na obsah

MČ Praha 8 — Dotace v oblasti kultury

Dotace na podporu činnosti organizací v oblasti kultury, působící na území MČ Praha 8.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 3. 2023 do 12. 4. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

  • 0rganizace (právnická nebo fyzická osoba) vykonávající činnost v oblasti kultury, působící na území MČ Praha 8, zejména spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti, fyzické a právnické osoby a další organizace, které nebyly založeny či zřízeny za účelem podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je určena výhradně pro žadatele, kteří realizují své aktivity na území MČ Praha 8, a to v následujících činnostech v oblasti kultury:
    • pravidelná zájmová kulturní činnost amatérských uskupení,
    • podpora kulturních akcí na území MČ Praha 8 (významné koncerty či představení, divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím, výstavy, přednášky).

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný objem prostředků vyčleněných z rozpočtu MČ Praha 8 je 1 000 000Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze čerpat na úhradu nákladů souvisejících s činností v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.
  • Žadatel může podat pouze jednu žádost v rámci tohoto dotačního řízení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru