Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MČ Praha – Kolovraty – Vyhlášení programu na poskytování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit v roce 2022

hockey-2274221__340
Share Button

Dotace na činnost a jednorázové akce v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti kultury a společenského života.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2022 do 12. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolky a obecně prospěšné společnosti, které mají sídlo nebo působí na území MČ Praha Kolovraty.
 • Právnické osoby s působností v MČ Praha-Kolovraty, které nemají v oblasti žádostí o dotaci předmět podnikání.
 • Fyzické osoby s trvalým pobytem v MČ Praha-Kolovraty, které nemají v oblasti žádostí o dotaci předmět podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Základní charakteristika podporovaných oblastí:
  • a) oblast tělovýchovy a sportu – Dotace je určena k podpoře činnosti sportovních organizací a spolků se sídlem či působností v MČ Praha-Kolovraty a dalších tělovýchovných a sportovních aktivit v MČ Praha-Kolovraty, zejména pro děti a mládež či seniory.
  • b) oblast kultury, zájmové a volnočasové činnosti – Dotace je určena k podpoře spolků a osob, předmětem jejichž působení je kulturní a zájmová činnost, zejména dětí a mládeže, seniorů, či pořádání kulturních akcí.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha-Kolovraty na dotační program v roce 2022 je 500 000 Kč.
 • Dotace může být přiznána maximálně ve výši 90 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Povinnosti příjemce dotace:
  • na propagačních materiálech projektu je příjemce povinen uvádět, že akce je spolufinancována z prostředků MČ Praha–Kolovraty a při vyúčtování bude přiložena fotografie z akce,
  • příjemce dotace je povinen zajistit realizaci schváleného projektu do konce příslušného kalendářního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>