Přeskočit na obsah

MČ Praha — Kolovraty — Vyhlášení programu na poskytování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit

Dotace na činnost a jednorázové akce v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti kultury a společenského života.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 8. 1. 2024 do 24. 1. 2024. 

Příjemci podpory:

 • Spolky a obecně prospěšné společnosti, které mají sídlo nebo působí na území MČ Praha Kolovraty.
 • Právnické osoby s působností v MČ Praha-Kolovraty, které nemají v oblasti žádostí o dotaci předmět podnikání.
 • Fyzické osoby s trvalým pobytem v MČ Praha-Kolovraty, které nemají v oblasti žádostí o dotaci předmět podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace jsou poskytovány: 
  • 1) na celoroční činnost a materiální vybavení.
   2) na konkrétní jednorázovou akci.
 • Základní charakteristika podporovaných oblastí: 
  • a) oblast tělovýchovy a sportu — Dotace je určena k podpoře činnosti sportovních organizací a spolků se sídlem či působností v MČ Praha-Kolovraty a dalších tělovýchovných a sportovních aktivit v MČ Praha-Kolovraty, zejména pro děti a mládež či seniory.
  • b) oblast kultury, zájmové a volnočasové činnosti — Dotace je určena k podpoře spolků a osob, předmětem jejichž působení je kulturní a zájmová činnost, zejména dětí a mládeže, seniorů, či pořádání kulturních akcí.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha-Kolovraty na dotační program v roce 2024 je 600 000 Kč.
 • Dotace může být přiznána maximálně ve výši 90 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Povinnosti příjemce dotace: 
  • na propagačních materiálech projektu je příjemce povinen uvádět, že akce je spolufinancována z prostředků MČ Praha–Kolovraty a při vyúčtování bude přiložena fotografie z akce,
  • příjemce dotace je povinen zajistit realizaci schváleného projektu do konce příslušného kalendářního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru