Přeskočit na obsah

MČ Praha — Libuš — Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2022

Dotace městské části Praha-Libuš je účelové poskytnutí finančních prostředků žadatelům na kulturní, sportovní, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost z rozpočtu městské části Praha-Libuš.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 3. 2022 do 13. 4. 2022 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oblast č. 1 a 2: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21, Program v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit: 
  • sportovní a společenské organizace, spolky, profesní a občanská sdružení, zájmové nadace, veřejné prospěšné společnosti, právnické a fyzické osoby,
 • oblast č. 3: Program v sociální oblasti: 
  • poskytovatelé sociálních služeb,
 • oblast č. 4: Program v oblasti sportu (dotace na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže): 
  • nestátní neziskové organizace vykonávající veřejně prospěšné činnosti, působícími na území MČ,
 • oblast č. 5: Podpora v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve zřízených příspěvkových organizacích/školách:
  • oprávněnými žadateli jsou městskou částí Praha-Libuš zřízené školské příspěvkové organizace, tj. mateřské a základní školy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační programy:
  • oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21,
  • oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit,
  • oblast č. 3:  Program v sociální oblasti,
  • oblast č. 4:  Podpora v oblasti sportu (dotace na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže),
  • oblast č. 5: Podpora v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve zřízených příspěvkových organizacích/školách.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha-Libuš v rámci dotačního řízení v daném roce činí celkem 1 080 000 Kč. Finanční prostředky pro jednotlivé oblasti jsou rozděleny takto: 
  • oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21: 60 000 Kč,
  • oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit: 400 000 Kč,
  • oblast č. 3: Program v sociální oblasti: 110 000 Kč,
  • oblast č. 4: Program v oblasti sportu (dotace na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže): 440 000 Kč,
  • oblast č. 5: Podpora v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve zřízených příspěvkových organizacích/školách: 70 000 Kč.
 • Poskytnutá dotace může pokrýt až 100 % rozpočtu předložené žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotace nelze poskytnout, pokud nejsou vypořádány pohledávky poskytovatele dotace vůči žadateli za předchozí období ke dni podání žádosti o dotaci. Dotace nelze udělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování či vypořádání jakýchkoliv finančních prostředků poskytnutých MČ Praha-Libuš.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru