Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MČ Praha – Troja – Program pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha – Troja

audience-1850665__340
Share Button

Dotace na podporu stávající nebo nové aktivity, které mají potenciál zvýšení kvality života obyvatel Městské části Praha-Troja, přispět ke komfortu návštěvníků této městské části a k její propagaci. Mezi podpořenými projekty se předpokládají aktivity v oblasti životního prostředí, občanské společnosti, kultury a umění, sportu, vzdělávání a prevence kriminality.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 1. 2022 do 7. 2. 2022 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy fyzické osoby právnické osoby a příspěvkové organizace zřizované Městskou částí Praha-Troja církve, náboženské společnosti nebo účelová zařízení církví příspěvkové organizace jiné právnické osoby nadace a nadační fondy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Kvalita životního prostředí.
 • 2. Život ve veřejném prostoru, občanská společnost.
 • 3. Publikační a propagační aktivity.
 • 4. Kulturní a společenské akce.
 • 5. Sport, tělovýchova, volný čas.
 • 6. Sociální a zdravotní, bezpečnost a udržitelnost.
 • 7. Vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu uvedeného dotačního programu činí 500 000 Kč.
 • Maximální možná výše dotace v jednotlivém případě činí 100 000 Kč.
 • Dotace bude poskytnuta maximálně do výše 80 % uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Uznatelný náklad v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, přičemž rozhodující je datum uskutečnění účetního případu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>