Přeskočit na obsah

MD ČR — Dotace ROCET — Podpora provozovatelů železniční nákladní dopravy využívajících elektrickou trakci

Cílem podpory je efektivně podpořit využívání drážní dopravy při činnostech souvisejících s provozováním nákladní železniční dopravy s využitím elektrické trakce.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 20. června 2023 do 21. srpna 2023.

Příjemci podpory:

  • Fyzická a právnická osoba dle E325 a násl. zákona č. 266/1994 sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, která má oprávnění k provozování drážní dopravy a zároveň dle % 31a a násl. zákona o dráhách má osvědčení dopravce. 

Typy podporovaných aktivit:

  • Neinvestiční účelová dotace na podporu elektrické trakce na železnici v nákladní dopravě jako motivace pro využívání elektrické trakce k vykonávání přepravní práce v nákladní železniční dopravě.
  • Cílem podpory je také kompenzace provozních nákladů železniční nákladní dopravy související s elektrickou trací. Kompenzace je určena pro nákladní dopravce v elektrické trakci, kteří vykonávají přepravní výkon na síti Správy železnic, s.o.3 Možnost kompenzace konkurenčního znevýhodnění elektrické trakce v nákladní železniční dopravě uznala také Evropská komise, kdy dala možnost podpory pro železniční nákladní dopravu, a to rozhodnutím ve věci Státní podpora SA.62018(2021/N) Česko — Podpora provozovatelů železniční nákladní dopravy využívajících elektrickou trakci.

Forma a výše podpory:

  • Dotace je příspěvkem na pokrytí provozních nákladů železniční nákladní dopravy v elektrické trakci v maximální výši 480 Kč/MWh.
  • Výše spotřeby elektrické energie, která je indikátorem přepravního výkonu a slouží pro potřeby této podpory ke stanovení poměru přepravního výkonu jednotlivých žadatelů o dotaci. Jedná se o náklady vzniklé při provozování nákladní železniční dopravy v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

Specifika a omezení:

Podklady pro získání dotace:

  • Podání žádosti o poskytnutí dotace se všemi náležitostmi – žádost o poskytnutí dotace, která obsahuje veškeré náležitosti, včetně povinných příloh v souladu s platnou výzvou a s Pravidly.
  • Žádost bude označena čj. výzvy – MD-3238/2021–130/31.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru