Přeskočit na obsah

MD ČR — NPO — Výzva 02 – Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu

Dotace na cyklistické stezky, chodníky nebo na zřizování bezbariérových tras.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2023.

Příjemci podpory:

  • Státní fond dopravní infrastruktury.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cyklostezky, chodníky, bezbariérové trasy.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace činí 600 000 000 Kč.
  • Podpora bude poskytována ve výši 100 % ze způsobilých výdajů. Podpora bude poskytována na jednotlivé operace postupně až do celkové výše alokace výzvy, přičemž oprávněný příjemce musí v rámci této alokace realizovat takový počet operací, který zajistí splnění všech cílů relevantních pro tuto výzvu.

Specifika a omezení:

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace jednotlivých projektů v rámci vybraných operací: 31. 12. 2025. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru