Přeskočit na obsah

MD ČR — Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel

Dotace na opravu nebo údržbu historického železničního kolejového vozidla. Za historické se považuje drážní vozidlo, které je zachované pro muzejní či dokumentační účely, případně je využíváno pro příležitostný provoz. 

Příjem žádostí:

 • Projektové žádosti je možné předkládat do 30. 4. 2023.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným příjemcem může být vlastník historického železničního kolejového vozidla nebo subjekt, který prokáže právo k užívání tohoto vozidla a souhlas vlastníka s obnovou.

Typy podporovaných projektů:

 • Obnova vnějšího opláštění (lak, popisky apod.).
 • Obnova pojezdu (dvojkolí, podvozky apod.).
 • Obnova skříně vozidla (konstrukční části, madla, svítilny apod.).
 • Obnova mechanických částí (parní stroje, trakční motory, převodovky, celky brzdové soustavy apod.).
 • Obnova vnitřních rozvodů (vodovodní, elektrické apod.).
 • Obnova interiéru (oddíl pro cestující, služební oddíl, stanoviště strojvedoucího apod.).

Forma a výše podpory:

 • Pro program je vyčleněno pro rok 2023 5 mil. Kč.
 • Dotace bude poskytována maximálně do výše 80 % neinvestičních nákladů na obnovu bez DPH.

Specifika a omezení:

 • Udržitelnost investičního záměru musí trvat minimálně 3 roky.
 • Žadatel může podat více investičních záměrů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru