Přeskočit na obsah

MD ČR — Rozvoj železničních vleček

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán vyhlašuje výzvu v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), která je určena na podporu projektů zaměřených na rozvoj železničních vleček.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 11. 2023 do 31. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci/správci (provozovatelé) dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných aktivit:

 • Železniční vlečky – výstavba, modernizace, rekonstrukce a obnova.
 • Zařízení přímo související s železniční vlečkou, včetně místa vykládky.

Forma a výše podpory:

 • Alokace ve výši 300 000 000 Kč.
 • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů není stanovena.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
  • Příspěvek Unie: max. 49 % ze způsobilých výdajů.
  • Vlastní zdroje žadatele: min. 51 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 30. 6. 2028.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru