Přeskočit na obsah

MD ČR — Výzva č. 09 — Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 08 — Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby)

Dotace na výstavba nových tramvajových a trolejbusových tratí (v Praze též úseků metra) s důrazem na propojení významných dopravních uzlů dosud nenapojených částí města s centry měst.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 12. 2022 do 
  • Datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu 30. 11. 2024.
  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba nových tramvajových a trolejbusových tratí (v Praze též úseků metra) s důrazem na propojení významných dopravních uzlů dosud nenapojených částí města s centry měst. 
 • Výstavba technického zázemí a infrastruktury městské drážní dopravy, přičemž podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na uživatele městské drážní dopravy (cestující).

Forma a výše podpory:

 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
  • Minimální výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč (pro trolejbusové projekty), 10 000 000 Kč (ostatní).
 • Alokace výzvy:
  • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): 15 622 034 708 Kč.
  • Národní spolufinancování (vlastní zdroje žadatele): 2 756 829 654,35 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace 31. 12. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru