Přeskočit na obsah

MD ČR — Výzva č. 14 — Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 09 — Infrastruktura pro alternativní paliva — podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro nákladní vozidla

Dotace na vybudování rychlodobíjecí infrastruktury pro nákladní vozidla.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 3. 2024 do 29. 5. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vybudování rychlodobíjecí infrastruktury pro nákladní vozidla.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 1 000 000 000 Kč.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
  • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): 1 000 000 000 Kč.
  • Max. 75 % ze způsobilých výdajů projektu.
  • Vlastní zdroje žadatele: min. 25 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2028.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru