Přeskočit na obsah

MD ČR — Výzva č. 15 – Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 09 – infrastruktura pro alternativní paliva – podpora rozvoje dobíjecí infrastruktury s bateriovým úložištěm

Dotace na vybudování dobíjecí infrastruktury s bateriovým úložištěm.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 4. 2024 do 27. 06. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vybudování dobíjecí infrastruktury s bateriovým úložištěm.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 500 000 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • max. 60 % ze způsobilých výdajů projektu.
  • Vlastní zdroje žadatele: min. 40 % ze způsobilých výdajů.
 • Celkové způsobilé výdaje mohou dosáhnout maximálně do výše odpovídající součtu limitů za jednotlivé dobíjecí stanice v rámci projektu ve vztahu k jejich výkonu a součtu limitů za jednotlivá bateriová úložiště ve vztahu k jejich výkonu a kapacitě:
 • Dobíjecí stanice s výkonem 50 kW - 900 000 Kč/dobíjecí stanice.
 • U dobíjecích stanic s vyšším výkonem je limit způsobilých výdajů navýšen vždy o 10 000 Kč za každou 1kW dodatečného výkonu.
 • Bateriové úložiště — 13 000 Kč/kWh.
 • Maximální výkon všech bateriových uložišť v dobíjecím parku musí odpovídat max. 70 % výstupního výkonu celého příslušného dobíjecího parku.
 • Celková maximální kapacita všech bateriových úložišť na lokalitě zahrnutelná do způsobilých nákladů musí odpovídat maximálně 3 hodinám, po které budou bateriová úložiště dodávat jmenovitý výkon.
 • Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena.
 • Minimální rozsah projektu: 1 DC ultrarychlá dobíjecí stanice s minimálním výstupním výkonem dobíjecího parku 300 kW.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2028.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru