Přeskočit na obsah

MD ČR — Výzva č. 18 — Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 04 – Interoperabilita v železniční dopravě — palubní jednotky ETCS (retrofitting, upgrade)

Dotace na rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN‑T odolné vůči změnám klimatu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 11. 2023 do 31. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci nebo provozovatelé železničních kolejových vozidel.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vybavování železničních kolejových vozidel palubní částí ETCS (retrofitting, upgrade).
 • V rámci této výzvy není podporováno vybavování nových železničních kolejových vozidel (fitment).

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Míra podpory:
  • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): 2 168 000 000 Kč.
  • Příspěvek Unie: max. 85 % ze způsobilých výdajů.
  • Maximální výše podpory na vybavení palubní jednotkou ETCS jednoho vozidla činí 23 400 000 Kč v případě prototypu a 8 500 000 Kč v rámci sériové zástavby.
  • Vlastní zdroje žadatele: min. 15 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace 30. 6. 2028.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru