Přeskočit na obsah

MD ČR — Výzva č. 22 — Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 04 — interoperabilita v železniční dopravě — provoz v soustavě střídavého proudu 25 kV/50 Hz

Dotace na úpravu vozidel pro provoz na napájecím systému 25kV/50Hz (dosazení střídavé části do stejnosměrných elektrických vozidel, tak
aby byl možný jejich provoz i na tratích se střídavým trakčním systémem 25 kV/ 50 Hz).

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 18. 12. 2023 do 29. 2. 2024.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci nebo provozovatelé železničních kolejových vozidel.

Typy podporovaných aktivit:

  • Úprava vozidel pro provoz na napájecím systému 25kV/50Hz (dosazení střídavé části do stejnosměrných elektrických vozidel, tak aby byl možný jejich provoz i na tratích se střídavým trakčním systémem 25 kV/ 50 Hz).

Forma a výše podpory:

  • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů projektu není stanovena.
  • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
    • Příspěvek Unie: max. 50 % ze způsobilých výdajů.
    • Vlastní zdroje žadatele: min. 50 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Nejzazší datum ukončení realizace projektu je 30. červen 2028.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru