Přeskočit na obsah

MD ČR — Výzva č. 25 – Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 09 – Infrastruktura pro alternativní paliva – podpora rozvoje ostatních vodíkových plnicích stanic

Dotace na vybudování vodíkových plnicích stanic umístěných kdekoliv na území České republiky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 4. 2024 do 20. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 09 — infrastruktura pro alternativní paliva — podpora rozvoje ostatních vodíkových plnicích stanic.
 • Vybudování vodíkových plnicích stanic umístěných kdekoliv na území České republiky s výjimkou lokalit spadajících do podprogramu 2a a 2b.

Forma a výše podpory:

 • Limitní výše způsobilých nákladů pro vodíkovou plnicí stanici je 60 000 000 Kč bez DPH.
 • Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena.
 • Minimální rozsah projektu: 1 vodíková plnicí stanice.
 • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): 120 000 000 Kč, max. 70 % ze způsobilých výdajů projektu.
 • Vlastní zdroje žadatele: min. 30 % ze způsobilých výdajů.
 • Alokace výzvy: 120 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace 30. 6. 2028 (časová způsobilost výdajů je pouze do 31. 12. 2027).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru