Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MD – NPO – Komponenta 2.4 Rozvoj čisté mobility – Podpora nákupu bezemisních vozidel (bateriové trolejbusy a nízkopodlažní tramvaje) pro veřejnou hromadnou dopravu v hlavním městě Praze

bus-7025992_960_720
Share Button

Cílem výzvy je obnovit a dekarbonizovat vozový park veřejné dopravy v Praze za účelem plnění klimatického závazku hl. města Prahy.

Příjem žádostí:

 • Zahájení příjmu žádostí: 01. 04. 2022 od 00:00 hod.

 • Plánované datum ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2022, 23:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je obnovit a dekarbonizovat vozový park veřejné dopravy v Praze za účelem plnění klimatického závazku hl. města Prahy. V Praze se doprava v roce 2016 podílela na celkových emisích PM2,5 téměř 50 % a na celkových emisích oxidů dusíku cca 75 %.

 • Podpora vozového parku tramvají a trolejbusů s nulovými emisemi by měla významně přispět k dekarbonizačnímu úsilí v dopravě i energetice. Kromě toho se předpokládá zlepšení kvality ovzduší a hladiny hluku v městském prostředí. Tuto skutečnost zmiňují také existující strategické dokumenty přijaté vládou ČR jako např. Státní politika životního prostředí ČR, Politika ochrany klimatu v ČR, Národní program snižování emisí ČR či aktualizovaný Národní akční plán čisté mobility ČR.
 • Podpora nákupu vozidel na alternativní paliva má za cíl kompenzovat vyšší pořizovací cenu těchto vozidel, a zvýšit tak motivaci potenciálních zájemců ke koupi těchto vozidel.
 • Předmětem podpory je:

  • Pořízení bateriových trolejbusů – 20 ks.
  • Pořízení nízkopodlažních tramvají – 20 ks.
 • Celkový počet pořízených vozidel – 40 ks.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 1 700 000 000 Kč.
 • Dotace je poskytována maximálně do výše 1 700 000 000Kč na způsobilé výdaje dle této Výzvy. Zbývající část způsobilých výdajů projektu nad rámec stanovené alokace a nezpůsobilé výdaje projektu financuje ze svých zdrojů příjemce.
 • Podpora bude proplácena zpětně po ukončení realizace projektu za předpokladu splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a na základě předložené žádosti o uvolnění dotace a jejích příloh.
 • Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu včetně DPH z vlastních zdrojů příjemce. Příjemcům podpory nebudou poskytovány zálohy v jakékoliv formě. Příjemce je povinen zajistit financování výdajů na realizaci projektu včetně DPH.

Specifika a omezení:

 • Projekt nesmí být zahájen před datem 1. 2. 2020.
 • Předpokládané nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace jednotlivých projektů: 31. 3. 2026.
 • Území hlavního města Prahy, území Pražské metropolitní oblasti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>