Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MD – Výzva č. 02/2022 k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenta 2.1 – Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu

bike-path-6935713__340
Share Button

Dotace na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (v současnosti je nehodovost na železničních přejezdech vysoká), rekonstrukci železničních mostů a tunelů s cílem zvýšit bezpečnostní parametry těchto objektů a zvýšit adaptabilitu vůči extrémním klimatickým jevům. Součástí investice je rovněž budování cyklostezek, a to z důvodů zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu a jako součást podpory aktivní mobility.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 4. 2022 do 31. 12. 2023.

Příjemci podpory:

  • Státní fond dopravní infrastruktury.

Typy podporovaných aktivit:

  • Bezpečnost silniční a železniční dopravy:
  • projekty přispívající ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (v současnosti je nehodovost na železničních přejezdech vysoká), rekonstrukci železničních mostů a tunelů s cílem zvýšit bezpečnostní parametry těchto objektů a zvýšit adaptabilitu vůči extrémním klimatickým jevům. Součástí investice je rovněž budování cyklostezek, a to z důvodů zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu a jako součást podpory aktivní mobility.
  • Cyklostezky, chodníky, bezbariérové trasy.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace činí 600 000 000 Kč.
  • Podpora bude poskytována pouze do výše jednotkových nákladů ve vztahu k míře naplnění jednotlivých cílů stanoveným v CID (tj. v souladu s tabulkou cílových hodnot a jednotkových příspěvků, která je součástí Pravidel pro žadatele a příjemce NPO K2.1).

Specifika a omezení:

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace jednotlivých projektů v rámci vybraných operací 31. 12. 2025.
  • Žádost o podporu vyplňuje žadatel prostřednictvím aplikace IS KP14+ a podávána elektronickou cestou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>