Přeskočit na obsah

MEDIA — Podpora televizních programů

Z dílčího programu “Media” patřícího pod program “KREATIVNÍ EVROPA (2014 — 2020)” pochází výzva k předkládání žádostí o grant na vývoj evropských audiovizuálních děl, zejména filmů a televizních děl, jako jsou hrané filmy, dokumentární filmy a filmy pro děti a animované filmy, jakož i interaktivních děl, jako jsou videohry a multimédia, se zvýšeným potenciálem pro přeshraniční pohyb. Dále také na činnosti zaměřené na podporu evropských audiovizuálních produkčních společností, zejména nezávislých produkčních společností, za účelem usnadňování evropských a mezinárodních koprodukcí audiovizuálních děl, včetně televizních děl. Oprávněnými žadateli jsou nezávislé evropské audiovizuální produkční společnosti.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci bude I. termín do 28. 11. 2019, II. termín do 14. 05. 2020.  

Příjemci podpory:

 • Žadatel musí být většinovým koproducentem díla (TV nesmí být většinový koproducent projektu, co se týká autorských práv, jeho finanční příspěvek může být max. 70 %).
 • Projektu se účastní min. 3 TV stanice ze 3 různých zemí MEDIA formou: 
  • koprodukce – práva pro TV na max. 10 let.
  • předkoupení práv – práva pro TV na max. 7 let.

Typy podporovaných projektů:

 • Hrané filmy delší než 90 min.
 • Kreativní dokumenty delší než 50 min.
 • Animované filmy delší než 24 min.
 • Jednotlivé projekty i seriály.
 • Primárně určené pro TV vysílání (lineární i nelineární).

Forma a výše podpory:

 • Hraný a animovaný film nebo seriál – max. 12,5 % výrobního rozpočtu (max. 500 000 EUR na projekt).
 • Dokumentární film nebo seriál – max. 20 % výrobního rozpočtu (max. 300 000 EUR na projekt).
 • Koprodukční hrané TV seriály (min. 6 epizod s min. délkou 45 min, pouze PRVNÍ a DRUHÉ série), jejichž výrobní rozpočet je alespoň 10 mil. EUR – max. 10 % rozpočtu (max. 1 000 000 EUR na projekt).
 • Minimálně 50 % financí musí být zajištěno ze třetích zdrojů (TV stanice, distributor, koproducent, veřejný fond); producentova vlastní investice není pokládána za třetí zdroj.
 • Minimálně 50 % výrobního rozpočtu musí být financováno z evropských zdrojů (ze členských zemí programu MEDIA).

Specifika a omezení:

 • Žádost musí být podána nejpozději v den začátku hlavního natáčení.
 • Na výrobě díla se musí výraznou měrou podílet profesionálové ze zemí MEDIA.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru