Přeskočit na obsah

Města z jiného těsta — živé granty

Dotace na oživení veřejných prostor mohou získat lidé, kteří aktivně rozvíjejí a oživují veřejný prostor v místě, kde žijí. Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy činí 850 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 16. 7. 2015.

Příjemci podpory:

 • Jednotlivci.
 • Neformální skupinky.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Neprofesionální subjekty založené na dobrovolnické činnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty, které promyšleně oživují veřejný prostor.
 • Projekty, které podporují dialog, který rozvíjí vztah občanů k veřejnému prostoru.
 • Projekty, které vycházejí ze zmapovaného prostředí, z potřeb konkrétního místa a místních lidí využívají místních zdrojů – partnerů, dobrovolníků nebo dárců.
 • Projekty, které mají přesah do širší komunity v obci a nejsou určeny úzké skupině obyvatel.
 • Projekty, které dávají veřejnosti možnost je spoluutvářet.
 • Projekty, které jsou ve fázi zrodu nebo zásadní přeměny a potřebují vstupní impuls.
 • Projekty, které budou mít dlouhodobý pozitivní dopad na život místní komunity.
 • Projekty, které mají jasně stanovený cíl i kroky, které k němu povedou.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků v rámci této výzvy činí 850 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 70 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 90 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR.
 • Žadatel muže podat maximálně jednu žádost.
 • Projekt začíná nejdříve 1. 10. 2014 a končí nejpozději 30. 9. 2015.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj: http://www.nadacevia.cz/doc/mesta-z-jineho-testa/mesta-z-jineho-testa-zive-granty-2014-vyhlaseni.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru