Přeskočit na obsah

Městě Kutná Hora — Dotační program — Podpora kulturních činností ve městě Kutná Hora

Dotace na činnost kulturních organizací.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 9. 2023 do 15. 9. 2023.

Příjemci podpory:

  • a) Fyzické osoby podnikající s příslušným oprávněním k realizaci příslušné činnosti (živnostenským listem anebo jiným oprávněním k činnosti),
  • b) právnické osoby, a to zejména zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a náboženských společenství, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a další organizace registrované v České republice a se sídlem v Kutné Hoře.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace na činnost kulturních organizací.
  • Cílem je podpora subjektů, které se zabývají organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a společenských aktivit.

Forma a výše podpory:

  • Dotace je poskytována maximálně ve výši 30 000 Kč za kalendářní rok.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků činí 400 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Činnost organizace musí být realizována na správním území města Kutné Hory.
  • Žadatel o dotaci nesmí z dotace na podporu kulturních činností ve městě Kutná Hora dofinancovávat projekty, na které čerpal dotační prostředky z jiných dotačních programů, vyhlášených městem Kutná Hora.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru