Přeskočit na obsah

Město Adamov — Dotační program přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově

Dotace na podpora zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti spolků se sídlem nebo působících na území města Adamova, se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do sportu a tělovýchovy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
 • od 15. l. do 31. l. na l. pololetí daného kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta,
 • od 15. 7. do 31. 7. na 2. pololetí daného kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta.

Příjemci podpory:

 • Spolky se sídlem nebo působnosti v Adamově, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je finanční podpora zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti spolků se sídlem nebo působících na území města Adamova, se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do sportu a tělovýchovy.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program bude z rozpočtu města Adamova vyčleněna každý rok příslušná částka:
 • V rozpočtu na rok 2023 částka ve výši 1 250 000 Kč, z níž v l. pololetí bude mezi žadatele rozděleno 625 000 Kč a v 2. pololetí 625 000 Kč.
 • V rozpočtu na rok 2024 částka ve výši 1 250 000 Kč, z níž v l. pololetí bude mezi žadatele rozděleno 625 000 Kč a v 2. pololetí 625 000 Kč.
 • V rozpočtu na rok 2025 částka ve výši 1 300 000 Kč, z níž v l. pololetí bude mezi žadatele rozděleno 650 000 Kč a v 2. pololetí 650 000 Kč.
 • V rozpočtu na rok 2026 částka ve výši 1 300 000 Kč, z níž v l. pololetí bude mezi žadatele rozděleno 650 000 Kč a v 2. pololetí 650 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace se zavazuje účastnit v každém pololetí, kdy mu byla vyplacena dotace, činností směřujících ke zlepšení vzhledu města. Předseda sportovní komise v součinnosti s předsedou Komise podpory komunitního života v každém pololetí určí jeden termín pro tyto činnosti. O tomto termínu bude informovat všechny příjemce dotací předem v dostatečném termínu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru