Přeskočit na obsah

Město Aš — Dotační program na podporu dostupnosti zdravotních služeb

Cílem dotačního programu je zajištění co nejlepší dostupnosti zdravotnické péče pro všechny občany Města.

Příjem žádostí:

 • Žádosti stávajících lékařů na vybavení a modernizaci ordinací musí být podány do 15. 11. příslušného kalendářního roku.
 • Žádosti nových lékařů mohou být podávány do 31. 12. 2026.
 • Lhůta podání žádosti začíná běžet 1. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem programu je podpora lékařů jak při zřizování nové lékařské praxe – odbornost všeobecné praktické lékařství pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, ordinací zubních lékařů a ambulantní péče lékařů specialistů, tak současně působící lékaře.
 • Cílem dotačního programu je zajištění co nejlepší dostupnosti zdravotnické péče pro všechny občany Města.
  • A) Dotace na vybavení lékařské ordinace.
  • B) Dotace na specifické diagnostické přístroje.
  • C) Pro nové lékaře.

Forma a výše podpory:

 • Maximální roční výše dotace je limitována ročním objemem finančních prostředků Programu, který činí 2 500 000 Kč. Z celkové částky 2 500 000 Kč bude určeno 1 500 000 Kč na dotace na vybavení lékařské ordinace a 700 000 Kč pro nové lékaře.
 • Při poskytování dotací nebude vyžadována spoluúčast. 
 • Dotaci je možné poskytnout až do výše 100% uznatelných nákladů, s výjimkou pořízení movitého majetku prostřednictvím leasingu a dotace na specifické diagnostické přístroje.
 • Konečnou výši dotace stanovuje Rada města a Zastupitelstvo města. Rada města rozhoduje o přidělení dotace v jednotlivých případech do výše 50 tis. Kč, o vyšších částkách rozhoduje Zastupitelstvo města.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace dle písm. A bod i) a ii) a písm. C) je povinen poskytovat po dobu minimálně pěti let ode dne zahájení poskytování zdravotních služeb poskytovat hrazené zdravotní služby na území Města Aše, v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé/pediatrická péče/stomatologická péče/gynekologie, v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin týdně rozloženo do 5 pracovních dnů.
 • Příjemce dotace dle písm. C) bod iii) (ambulantní specialista) pak musí poskytovat hrazenou zdravotní službu na územní Města Aše v rozsahu alespoň 2 pracovních dnů v týdnu s dopolední ordinační dobou. Dotace na dopravu bude poskytována vždy v příslušném kalendářním roce a to na základě žádosti o dotaci na příslušný rok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru